KOST UW PRAKTIJKVOERING ONNODIG VEEL TIJD? HET KAN SNELLER, EENVOUDIGER EN ZELFS BETER


FysioCockpit


FysioCockpit omvat de totale digitale bedrijfsvoering van een fysiotherapiepraktijk, met 1 of meerdere locaties. Dat geeft u overzicht en inzicht. Gemakkelijk en snel. En met die kennis kunt u ook sturen voor een beter resultaat. Vanuit één cockpit. 


24/7 toegang

Vanuit de cockpit heeft een gebruiker toegang tot allerlei informatie van de praktijk. Deze informatie staat in de Cloud, het is realtime en je kunt het 24/7 en van elke plek gebruiken. Een gebruiker heeft toegang tot dat deel van de cockpit waartoe hij of zij is geautoriseerd.

Hoe werkt de FysioCockpit?

De FysioCockpit bundelt alle bekende en voorhanden informatie en brengt dat met elkaar in verband. Dat levert voordelen op: 

 • Voor de eigenaar/manager: alle managementinformatie, personele processen, financiële zaken en projecten zie je in één oogopslag. Daarmee heb je overzicht en inzicht en kun je sturen op processen. 
 • En voor de medewerkers: zij ontvangen hun salarisstrook, beheren het persoonlijk dossier, en hebben individueel en eenvoudig inzicht in taken, roosters, werkprocessen en protocollen van de praktijk. Persoonlijke zaken zoals verlof en ziekte regel je snel en makkelijk. Via een snelkoppeling komt ieder in zijn eigen EPD.

Wat vind je in de FysioCockpit?

Naast kwaliteitsmanagement en communicatie vind je in de cockpit ook zaken als:

 • Financieel - de reguliere financiële administratie/ boekhouding (koppeling met bank) maar ook alles uit het EPD in termen van opbrengsten (dus geen patiëntgebonden informatie).
 • HRM - Werkrooster, verlof en verzuim, functionerings- en beoordelingsgesprekken, overeenkomsten en salarisadministratie. Individuele targets en inzicht in kosten(plaats) en rendements-overzichten per locatie en per medewerker.
 • Contractbeheer en onderhoud gebouw - tijdige herinnering voor verlenging en opzegging. En reparatie verzoeken gekoppeld aan de verantwoordelijke medewerker en dus ook de factuur die digitaal binnenkomt.
 • Materiaalbeheer - Denk hierbij aan alle middelen die voorradig moeten zijn en geregistreerd qua houdbaarheid, en kwaliteitscontroles voor alle medische apparatuur. Via een planbord wordt de verantwoordelijke medewerker met automatische meldingen ingeseind.

Gemak

In de FysioCockpit benadert u deze ogenschijnlijk complexe materie op een eenvoudige manier. Uw startpagina is overzichtelijk, met duidelijke koppelingen en heldere buttons gebruikersvriendelijk ingericht.


Voor wie is de FysioCockpit?

Alle medewerkers van een praktijklocatie zijn in principe gebruikers van het systeem - van praktijkeigenaar en manager tot fysiotherapeut en receptionist. Een gebruiker heeft toegang tot dat deel van de cockpit waartoe hij of zij geautoriseerd is.

Inrichting

In de basis heeft elke FysioCockpit dezelfde structuur. Toch richten wij bij iedere praktijk de cockpit op maat in omdat afspraken over workflows, hiërarchie en beslissingsbevoegdheid per locatie kunnen verschillen.  

Wat levert het op?

Kort gezegd ontzorgt de FysioCockpit uw praktijk. Door het overzicht en inzicht krijgt u rust en ruimte om te doen waar het uiteindelijk om draait: betere zorg. Uit verschillende business-cases blijkt bovendien dat praktijken die inmiddels met ons systeem werken stevige kostenbesparingen hebben geboekt. 

Een greep uit de voordelen


 • Kosten- en tijdbesparend
 • Efficiënt
 • Auditproof (HKZ en Plus)
 • Gebruikersvriendelijk
 • Sturen op cijfers
 • Real time targets & omzetontwikkeling volgen
 • Groei nieuwe patiënten overzien
 • Behandelgemiddelden gepresenteerd krijgen

Interesse?

Regelmatig geven wij een presentatie van FysioCockpit. Wilt u een demonstratie bij u in de praktijk? Neem dan hier contact met ons op.